Dinsdag 25 juni om 19.30 houdt 50 tinten groen Assendorp een bewonersavond voor vloerisolatie in het Dominicanenklooster. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. De wethouder van duurzaamheid, Monique Schuttenbeld, zal aanwezig zijn om de website van 50 tinten groen Assendorp officieel te lanceren. Aan het eind van de avond is er een kleine markt in de kloostertuin. Opgeven is niet nodig.

Er wordt steeds meer duidelijk over ons nieuwe project: zonnepark Scholtensteeg.
Er komen daar panelen te liggen op een dijklichaam en een klein veld tegen het spoor aan.
Deze panelen worden via een coöperatie verkocht aan inwoners met postcode 8043 en aangrenzende postcodes 8031, 8034, 8041, 8042, 8044, 8045, 8061 en 8275

“Wat leuk, ik had al gelezen dat jullie langs konden komen.” Een man reageert enthousiast als de Energy Killer Race voor de deur staat. In de groepsapp van de straat was al aangekondigd dat er die avond mogelijk aangebeld kon worden voor een energiebesparingsactie. “Maar, ik heb geen apparaten die ik niet gebruik. Jullie mogen wel mijn vriendin meenemen, die verslindt ook energie.”

Het project Zontapijt, dat Blauwvinger Energie-lid Jelle Hilarius met hulp van onder andere Blauwvinger Energie heeft opgezet, krijgt een geweldig vervolg. Het project is namelijk onlangs door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gehonoreerd om energieneutraliteit bij sportclubs te bevorderen. Hij krijgt - net als de andere vier projecten - een ton euro om het Zontapijt daadwerkelijk 'uit te rollen'.

Assendorp is een wijk met karakter. Om dat zo te houden hebben bewoners het initiatief genomen om de huizen te isoleren en energie te besparen. Met 50tintengroen Assendorp organiseren bewoners campagnes en helpen ze elkaar bij 50 verschillende soorten groene acties. Blauwvinger Energie ondersteunt de bewoners en is samen met bewoners in Assendorp initiatiefnemer van dit project. 

Nieuws kun je volgen via https://www.facebook.com/50tintengroenAssendorp/ 
Meer informatie vind je op https://50tintengroenassendorp.nl/
Voor vragen kun je contact opnemen met welkom@50tintengroenassendorp.nl

Blauwvinger Energie is sinds kort betrokken bij 4 zonne-energieprojecten. In alle gevallen zorgen wij er voor dat de Zwolse samenleving kan investeren in deze projecten en/of de opgewekte energie kan afnemen. Het gaat om de volgende locaties:


ZonprojectenZwolle


A: Sekdoornseplas: een zandwinplas in Zwolle-Zuid, waar 20 hectare met drijvende zonnepanelen wordt bedekt. Samen met onze partner ZonnepanelenDelen willen we in 2019 voor 1 miljoen euro aan ZonneDelen (obligaties) uitgeven. De gemeenteraad is akkoord gegaan met dit plan en de procedure voor vergunningverlening is ondertussen gestart.

B: Bomhofsplas: een zandwinplas in Zwolle-Noord, bij Haerle en de A28, waar 20 hectare met drijvende zonnepanelen wordt bedekt. Ook hier willen we samen met onze partner ZonnepanelenDelen in 2019 voor 1 miljoen euro aan ZonneDelen (obligaties) uitgeven. De gemeenteraad is ook akkoord gegaan met dit plan en de procedure voor vergunningverlening is ondertussen gestart.

C: Zonnepark Weekhorst: een zonnepark in Zwolle-Zuid, bij Harculo, hier wordt in 2019 15,6 hectare aan zonnepanelen neergezet. Blauwvinger Energie wordt hiervan voor 10% eigenaar, de overige 90% is voor de investeerder Kronos Solar. Wij willen dat zoveel mogelijk Zwollenaren mede-eigenaar worden en gaan daarom aandelen uitgeven. De gemeenteraad is akkoord gegaan, de vergunning is verleend en de SDE-subsidie is aangevraagd.

D: Postcoderoosproject Scholtensteeg: hier wordt in 2019 ruim 1 hectare aan zonnepanelen in het talud van de rondweg rond Stadshagen gelegd. Wie in het postcodegebied 8043 woont, of in een van de aangrenzende postcodegebieden, krijgt de gelegenheid om een aantal zonnepanelen te kopen en de energie daarvan zelf te gebruiken zonder dat daarover energiebelasting hoeft te worden betaald. Dat betekent een korting van ruim 40% op de elektriciteitsrekening.
Dit project is een initiatief van Blauwvinger Energie en ligt nog op de tekentafel, maar alle partijen, inclusief de gemeente, staan positief tegenover dit plan en zien dit als een pilot om daarna veel meer gebruik te gaan maken van geluidswallen en taluds.

Dit zijn de “slechts” de eerste projecten, de komende jaren zullen er nog veel projecten bijkomen.

Op dit moment onderhandelen bijna 100 organisaties over een nieuw Klimaatakkoord om de CO2 uitstoot in 2030 met 49% te verminderen. Na de zomer, is het plan, moet er op hoofdlijnen een akkoord liggen. NPBO, HIER klimaatbureau en Buurkracht slaan de handen ineen en het Klimaatavontuur organiseert mee. De organisatoren willen graag meer input vanuit de betrokken bewoners.. Ze zijn daarom benieuwd naar inzichten, ideeën, zorgen en wensen van bewoners. Om die boven water te krijgen wordt op 4 juni in het Dominicanenklooster de bijeenkomst in de regio Zwolle gehouden. 

Al een paar jaar ben ik aan het onderzoeken welke stappen ik kan zetten om mijn huis energieneutraal te maken. Mijn huis is voldoende geïsoleerd, uit de jaren ’90, dus die investeringen hoef ik niet meer te doen. Appeltje eitje, dacht ik. En ik begon bij de pingping.

Door Kirsten Notten

Met de vandaag gepubliceerde Zwolse Energiegids geeft de gemeente Zwolle de gewenste duidelijkheid over de spelregels, processen, kansen en mogelijkheden voor het grootschalig opwekken van duurzame energie in Zwolle.

Op 14 oktober 2016 kreeg de vereniging Blauwvinger Energie van de provincie de beschikking fase 1 voor de aangevraagde LEI (Lokale Energie Initiatieven) subsidie 'project ZON'. Het doel van de LEI subsidie is tweeledig. Enerzijds is het bedoeld om extra opwekcapaciteit van duurzame energie te realiseren. Anderzijds is het bedoeld om als organisatie verder te professionaliseren zodat het niet bij eenmalige projecten blijft.

De periode tussen 16 oktober 2016 en 31 december 2016 is gebruikt om een projectleider te zoeken en in te werken. Dit was zeker nodig aangezien tussen het moment van aanvraag van de subsidie en toekennen van de beschikking sprake was van een relatief lange periode en veel dynamiek.

Blauwvinger Energie-lid Jelle Hilarius zag al die sportvelden liggen en bedacht zich hoeveel energie er opgewekt zou kunnen worden als al die velden vol zonnecellen zouden liggen. Overdag wordt er namelijk bijna niet gesport op de sportvelden. De vraag die hij direct kreeg was hoe er dan nog gesport kon worden in de avond. Er zou dan namelijk iets over de velden liggen. Lees zijn zoektocht.

Stel: je woont in een huurwoning en je wilt duurzame maatregelen aanbrengen. Maar de woningcorporatie heeft andere plannen, die qua duurzaamheid minder vergaand zijn. Wat doe je dan? Dan ga je gewoon zelf aan de slag, dacht de klimaatrebelse Iris Eva uit Aa-landen.

De drie initiatiefnemers van windenergie op Voorst - Scania, Vereniging Blauwvinger Energie en hogeschool Windesheim - leggen hun plannen om twee windturbines op het Scaniaterrein op Voorst te plaatsen stil en beëindigen hun samenwerking voor dit project.

De gemeente Zwolle heeft de voorverkenning naar windturbines op bedrijventerrein Voorst afgerond. Zoals bekend hebben Blauwvinger Energie samen met Scania en Hogeschool Windesheim het plan om drie windturbines te plaatsen langs het Zwolle-IJsselkanaal. Uit de voorverkenning is onder andere gebleken dat de derde gewenste windmolen te dicht zou komen te staan bij een bedrijf op Voorst. Daarom kan deze niet worden gerealiseerd.

Scania, Blauwvinger Energie en Windesheim (SBW) hebben vorig jaar een plan gepresenteerd voor drie windturbines op bedrijventerrein Voorst, www.windenergieinzwolle.nl. Met bijgaande brief willen wij Zwolle verder informeren over dit plan en over het proces om Zwolle te laten overschakelen van fossiele energie naar duurzame energie.

Meer infomatie?

Neem contact op met Blauwvinger Energie:
info@blauwvingerenergie.nl

CONTACT

(038) 422 04 27
info@blauwvingerenergie.nl