Verhalende aanpak energietransitie en klimaat in Assendorp

De wijk Assendorp is begonnen om de overgang te maken naar een energieneutrale gebouwde omgeving en een klimaatvriendelijke wijk. Met het project 50 tinten groen werkt Blauwvinger Energie samen met actieve bewoners en het verhalenplatform Zowell aan deze verandering. De verhalende werkwijze is door de provincie Overijssel aangewezen als een innovatieve aanpak. De bedoeling van 50 tinten groen is dat bewoners zich beter organiseren om samen aan de slag te gaan met de verduurzaming van hun woningen en andere klimaatacties.

Blauwvinger Energie is sinds kort betrokken bij 4 zonne-energieprojecten. In alle gevallen zorgen wij er voor dat de Zwolse samenleving kan investeren in deze projecten en/of de opgewekte energie kan afnemen. Het gaat om de volgende locaties:


ZonprojectenZwolle


A: Sekdoornseplas: een zandwinplas in Zwolle-Zuid, waar 20 hectare met drijvende zonnepanelen wordt bedekt. Samen met onze partner ZonnepanelenDelen willen we in 2019 voor 1 miljoen euro aan ZonneDelen (obligaties) uitgeven. De gemeenteraad is akkoord gegaan met dit plan en de procedure voor vergunningverlening is ondertussen gestart.

B: Bomhofsplas: een zandwinplas in Zwolle-Noord, bij Haerle en de A28, waar 20 hectare met drijvende zonnepanelen wordt bedekt. Ook hier willen we samen met onze partner ZonnepanelenDelen in 2019 voor 1 miljoen euro aan ZonneDelen (obligaties) uitgeven. De gemeenteraad is ook akkoord gegaan met dit plan en de procedure voor vergunningverlening is ondertussen gestart.

C: Zonnepark Weekhorst: een zonnepark in Zwolle-Zuid, bij Harculo, hier wordt in 2019 15,6 hectare aan zonnepanelen neergezet. Blauwvinger Energie wordt hiervan voor 10% eigenaar, de overige 90% is voor de investeerder Kronos Solar. Wij willen dat zoveel mogelijk Zwollenaren mede-eigenaar worden en gaan daarom aandelen uitgeven. De gemeenteraad is akkoord gegaan, de vergunning is verleend en de SDE-subsidie is aangevraagd.

D: Postcoderoosproject Scholtensteeg: hier wordt in 2019 ruim 1 hectare aan zonnepanelen in het talud van de rondweg rond Stadshagen gelegd. Wie in het postcodegebied 8043 woont, of in een van de aangrenzende postcodegebieden, krijgt de gelegenheid om een aantal zonnepanelen te kopen en de energie daarvan zelf te gebruiken zonder dat daarover energiebelasting hoeft te worden betaald. Dat betekent een korting van ruim 40% op de elektriciteitsrekening.
Dit project is een initiatief van Blauwvinger Energie en ligt nog op de tekentafel, maar alle partijen, inclusief de gemeente, staan positief tegenover dit plan en zien dit als een pilot om daarna veel meer gebruik te gaan maken van geluidswallen en taluds.

Dit zijn de “slechts” de eerste projecten, de komende jaren zullen er nog veel projecten bijkomen.

Op dit moment onderhandelen bijna 100 organisaties over een nieuw Klimaatakkoord om de CO2 uitstoot in 2030 met 49% te verminderen. Na de zomer, is het plan, moet er op hoofdlijnen een akkoord liggen. NPBO, HIER klimaatbureau en Buurkracht slaan de handen ineen en het Klimaatavontuur organiseert mee. De organisatoren willen graag meer input vanuit de betrokken bewoners.. Ze zijn daarom benieuwd naar inzichten, ideeën, zorgen en wensen van bewoners. Om die boven water te krijgen wordt op 4 juni in het Dominicanenklooster de bijeenkomst in de regio Zwolle gehouden. 

Al een paar jaar ben ik aan het onderzoeken welke stappen ik kan zetten om mijn huis energieneutraal te maken. Mijn huis is voldoende geïsoleerd, uit de jaren ’90, dus die investeringen hoef ik niet meer te doen. Appeltje eitje, dacht ik. En ik begon bij de pingping.

Door Kirsten Notten

Met de vandaag gepubliceerde Zwolse Energiegids geeft de gemeente Zwolle de gewenste duidelijkheid over de spelregels, processen, kansen en mogelijkheden voor het grootschalig opwekken van duurzame energie in Zwolle.

Op 14 oktober 2016 kreeg de vereniging Blauwvinger Energie van de provincie de beschikking fase 1 voor de aangevraagde LEI (Lokale Energie Initiatieven) subsidie 'project ZON'. Het doel van de LEI subsidie is tweeledig. Enerzijds is het bedoeld om extra opwekcapaciteit van duurzame energie te realiseren. Anderzijds is het bedoeld om als organisatie verder te professionaliseren zodat het niet bij eenmalige projecten blijft.

De periode tussen 16 oktober 2016 en 31 december 2016 is gebruikt om een projectleider te zoeken en in te werken. Dit was zeker nodig aangezien tussen het moment van aanvraag van de subsidie en toekennen van de beschikking sprake was van een relatief lange periode en veel dynamiek.

Blauwvinger Energie-lid Jelle Hilarius zag al die sportvelden liggen en bedacht zich hoeveel energie er opgewekt zou kunnen worden als al die velden vol zonnecellen zouden liggen. Overdag wordt er namelijk bijna niet gesport op de sportvelden. De vraag die hij direct kreeg was hoe er dan nog gesport kon worden in de avond. Er zou dan namelijk iets over de velden liggen. Lees zijn zoektocht.

Stel: je woont in een huurwoning en je wilt duurzame maatregelen aanbrengen. Maar de woningcorporatie heeft andere plannen, die qua duurzaamheid minder vergaand zijn. Wat doe je dan? Dan ga je gewoon zelf aan de slag, dacht de klimaatrebelse Iris Eva uit Aa-landen.

De drie initiatiefnemers van windenergie op Voorst - Scania, Vereniging Blauwvinger Energie en hogeschool Windesheim - leggen hun plannen om twee windturbines op het Scaniaterrein op Voorst te plaatsen stil en beëindigen hun samenwerking voor dit project.

De gemeente Zwolle heeft de voorverkenning naar windturbines op bedrijventerrein Voorst afgerond. Zoals bekend hebben Blauwvinger Energie samen met Scania en Hogeschool Windesheim het plan om drie windturbines te plaatsen langs het Zwolle-IJsselkanaal. Uit de voorverkenning is onder andere gebleken dat de derde gewenste windmolen te dicht zou komen te staan bij een bedrijf op Voorst. Daarom kan deze niet worden gerealiseerd.

Scania, Blauwvinger Energie en Windesheim (SBW) hebben vorig jaar een plan gepresenteerd voor drie windturbines op bedrijventerrein Voorst, www.windenergieinzwolle.nl. Met bijgaande brief willen wij Zwolle verder informeren over dit plan en over het proces om Zwolle te laten overschakelen van fossiele energie naar duurzame energie.

Hoe kun je religieuze gebouwen energiezuiniger en duurzamer krijgen? Die vraag stond vorige week donderdag 2 februari centraal tijdens een bijeenkomst die Vereniging Blauwvinger Energie had georganiseerd. Dit gebeurde in de Gift City aan de Blaloweg en in samenwerking met Groene Kerken, Samen Leven Anders Geloven (SLAG), Podium voor de Kerken en het Diaconaal Platform Zwolle.

Hoe ziet het voorgestelde windpark van Windenergie in Zwolle op bedrijventerrein Voorst er uit als er drie windturbines worden geplaatst? Die vraag van omwonenden en andere geïnteresseerden is de laatste maanden vaak gesteld. Daarom hebben de initiatiefnemers Scania, Windesheim en Blauwvinger Energie realistische foto-impressies gemaakt.

Bij Vereniging Blauwvinger Energie komen veel vragen binnen over ons plan met Scania en Hogeschool Windesheim voor 3 windturbines op Bedrijventerrein Voorst. Ook hebben Zwollenaren veel vragen over hoe ze kunnen participeren in de windturbine van Blauwvinger Energie.

Hoe zien moderne windturbines er van dichtbij en zelfs van binnen uit? En hoeveel lawaai maken ze nu eigenlijk? Die vragen stonden afgelopen zaterdag centraal worden tijdens de WindSafari naar Kampen, waaraan circa 45 belangstellenden meededen. De initiatiefnemers van Windenergie in Zwolle – waaronder vereniging Blauwvinger Energie - organiseerden deze excursie naar industrieterrein Haatlandhaven/Zuiderzeehaven van Kampen.

Meer infomatie?

Neem contact op met Blauwvinger Energie:
info@blauwvingerenergie.nl

CONTACT

(038) 422 04 27
info@blauwvingerenergie.nl