Op dit moment onderhandelen bijna 100 organisaties over een nieuw Klimaatakkoord om de CO2 uitstoot in 2030 met 49% te verminderen. Na de zomer, is het plan, moet er op hoofdlijnen een akkoord liggen. NPBO, HIER klimaatbureau en Buurkracht slaan de handen ineen en het Klimaatavontuur organiseert mee. De organisatoren willen graag meer input vanuit de betrokken bewoners.. Ze zijn daarom benieuwd naar inzichten, ideeën, zorgen en wensen van bewoners. Om die boven water te krijgen wordt op 4 juni in het Dominicanenklooster de bijeenkomst in de regio Zwolle gehouden. 

Al een paar jaar ben ik aan het onderzoeken welke stappen ik kan zetten om mijn huis energieneutraal te maken. Mijn huis is voldoende geïsoleerd, uit de jaren ’90, dus die investeringen hoef ik niet meer te doen. Appeltje eitje, dacht ik. En ik begon bij de pingping.

Door Kirsten Notten

Met de vandaag gepubliceerde Zwolse Energiegids geeft de gemeente Zwolle de gewenste duidelijkheid over de spelregels, processen, kansen en mogelijkheden voor het grootschalig opwekken van duurzame energie in Zwolle.

Op 14 oktober 2016 kreeg de vereniging Blauwvinger Energie van de provincie de beschikking fase 1 voor de aangevraagde LEI (Lokale Energie Initiatieven) subsidie 'project ZON'. Het doel van de LEI subsidie is tweeledig. Enerzijds is het bedoeld om extra opwekcapaciteit van duurzame energie te realiseren. Anderzijds is het bedoeld om als organisatie verder te professionaliseren zodat het niet bij eenmalige projecten blijft.

De periode tussen 16 oktober 2016 en 31 december 2016 is gebruikt om een projectleider te zoeken en in te werken. Dit was zeker nodig aangezien tussen het moment van aanvraag van de subsidie en toekennen van de beschikking sprake was van een relatief lange periode en veel dynamiek.

Blauwvinger Energie-lid Jelle Hilarius zag al die sportvelden liggen en bedacht zich hoeveel energie er opgewekt zou kunnen worden als al die velden vol zonnecellen zouden liggen. Overdag wordt er namelijk bijna niet gesport op de sportvelden. De vraag die hij direct kreeg was hoe er dan nog gesport kon worden in de avond. Er zou dan namelijk iets over de velden liggen. Lees zijn zoektocht.

Stel: je woont in een huurwoning en je wilt duurzame maatregelen aanbrengen. Maar de woningcorporatie heeft andere plannen, die qua duurzaamheid minder vergaand zijn. Wat doe je dan? Dan ga je gewoon zelf aan de slag, dacht de klimaatrebelse Iris Eva uit Aa-landen.

De drie initiatiefnemers van windenergie op Voorst - Scania, Vereniging Blauwvinger Energie en hogeschool Windesheim - leggen hun plannen om twee windturbines op het Scaniaterrein op Voorst te plaatsen stil en beëindigen hun samenwerking voor dit project.

De gemeente Zwolle heeft de voorverkenning naar windturbines op bedrijventerrein Voorst afgerond. Zoals bekend hebben Blauwvinger Energie samen met Scania en Hogeschool Windesheim het plan om drie windturbines te plaatsen langs het Zwolle-IJsselkanaal. Uit de voorverkenning is onder andere gebleken dat de derde gewenste windmolen te dicht zou komen te staan bij een bedrijf op Voorst. Daarom kan deze niet worden gerealiseerd.

Scania, Blauwvinger Energie en Windesheim (SBW) hebben vorig jaar een plan gepresenteerd voor drie windturbines op bedrijventerrein Voorst, www.windenergieinzwolle.nl. Met bijgaande brief willen wij Zwolle verder informeren over dit plan en over het proces om Zwolle te laten overschakelen van fossiele energie naar duurzame energie.

Hoe kun je religieuze gebouwen energiezuiniger en duurzamer krijgen? Die vraag stond vorige week donderdag 2 februari centraal tijdens een bijeenkomst die Vereniging Blauwvinger Energie had georganiseerd. Dit gebeurde in de Gift City aan de Blaloweg en in samenwerking met Groene Kerken, Samen Leven Anders Geloven (SLAG), Podium voor de Kerken en het Diaconaal Platform Zwolle.

Hoe ziet het voorgestelde windpark van Windenergie in Zwolle op bedrijventerrein Voorst er uit als er drie windturbines worden geplaatst? Die vraag van omwonenden en andere geïnteresseerden is de laatste maanden vaak gesteld. Daarom hebben de initiatiefnemers Scania, Windesheim en Blauwvinger Energie realistische foto-impressies gemaakt.

Bij Vereniging Blauwvinger Energie komen veel vragen binnen over ons plan met Scania en Hogeschool Windesheim voor 3 windturbines op Bedrijventerrein Voorst. Ook hebben Zwollenaren veel vragen over hoe ze kunnen participeren in de windturbine van Blauwvinger Energie.

Hoe zien moderne windturbines er van dichtbij en zelfs van binnen uit? En hoeveel lawaai maken ze nu eigenlijk? Die vragen stonden afgelopen zaterdag centraal worden tijdens de WindSafari naar Kampen, waaraan circa 45 belangstellenden meededen. De initiatiefnemers van Windenergie in Zwolle – waaronder vereniging Blauwvinger Energie - organiseerden deze excursie naar industrieterrein Haatlandhaven/Zuiderzeehaven van Kampen.

Het is bijna winter, dus de cv-ketels in onze huizen draaien weer op volle toeren. Maar zijn er geen duurzame alternatieven? Kunnen we van het aardgas af? En passen die alternatieven ook in mijn huis? Antwoorden op die vragen wil Blauwvinger Energie gaan geven. Daarbij krijgen we hulp van een groep deskundige inwoners van Zwolle. Zij hebben ervaring in hoe je een woning zonder, of met veel minder, gas comfortabel kunt verwarmen.

Steeds meer Zwollenaren geven aan dat ze willen meedoen met Windenergie in Zwolle. Blauwvinger Energie is naast Scania en hogeschool Windesheim een van de initiatiefnemers voor het plan om drie windturbines op bedrijventerrein Voorst te plaatsen. De teller van het aantal participaties staat nu op ruim 100 aanmeldingen voor participaties, terwijl twee weken geleden dit aantal nog op circa 60 aanmeldingen stond.

Meer infomatie?

Neem contact op met Blauwvinger Energie:
info@blauwvingerenergie.nl

CONTACT

(038) 422 04 27
info@blauwvingerenergie.nl