Verhalende aanpak energietransitie en klimaat in Assendorp

De wijk Assendorp is begonnen om de overgang te maken naar een energieneutrale gebouwde omgeving en een klimaatvriendelijke wijk. Met het project 50 tinten groen werkt Blauwvinger Energie samen met actieve bewoners en het verhalenplatform Zowell aan deze verandering. De verhalende werkwijze is door de provincie Overijssel aangewezen als een innovatieve aanpak. De bedoeling van 50 tinten groen is dat bewoners zich beter organiseren om samen aan de slag te gaan met de verduurzaming van hun woningen en andere klimaatacties.

De wijk Assendorp heeft een flinke opgave om klimaatneutraal te worden. In Assendorp zijn de woningen vaak slecht geïsoleerd met verouderde installatietechniek en een hoge energierekening. De wijk heeft smalle straten, relatief weinig groen en te weinig ruimte voor de huidige aantallen auto’s. Er is snel hittestress en wateroverlast bij het extremere weer. Daarnaast is groenafval moeilijk te scheiden. De betrokkenheid bij de klimaatopgaven leeft bij een deel van de bewoners maar zeker niet bij iedereen.

Met 50 tinten groen Assendorp wil Blauwvinger Energie bewoners helpen om de samenwerking te professionaliseren. Je huis verduurzamen is een pittige opgave waar buren elkaar bij kunnen helpen. Het project sluit aan bij wat er in de wijk speelt. We zoeken daarnaast mensen op die niet uit zichzelf groen zijn. Dit project wordt gefinancierd door de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle. We werken hierbij samen met Buurkracht.
Nieuws kun je volgen via https://www.facebook.com/50tintengroenAssendorp/

Activiteiten 50 tinten groen Assendorp

Zonnepanelenactie met 12 februari een bewonersavond
Met actieve bewoners organiseren we een zonnepanelen actie zodat mensen collectief zonnepanelen in kunnen kopen. Zo willen we het leggen zonnepanelen makkelijker, goedkoper en gezelliger maken. De focus ligt in eerste instantie op vijf straten in de wijk, die ieder een eigen straat- ambassadeur hebben.

We geven een Homewarming in jouw huiskamer
Een Homewarming is een huiskamergesprek om samen actie te ondernemen voor energiebesparing en duurzame warmte. Een tochtig huis, hoge energierekening of betrokkenheid bij het klimaat. Wat de reden ook is om met energiebesparing aan de slag te gaan, het helpt om het samen te doen. Zowel mensen die weinig bezig zijn met energie als technische of groene actievelingen zijn welkom.

Onderzoek studenten Windesheim naar verduurzaming studentenhuizen en motieven voor zonnepanelen
Tweedejaars studenten van het Honourscollege van Windesheim hebben onderzoek gedaan hoe we middengroepen beter kunnen bereiken bij de energietransitie in Assendorp. Eén groep heeft een voorstel gemaakt hoe studentenhuizen kunnen verduurzamen door de samenwerking tussen de huiseigenaren, studenten en buren te verbeteren. De andere groep heeft onderzoek gedaan naar de motieven van een brede groep bewoners van Assendorp, met aandacht voor de middengroepen, om zonnepanelen wel of niet aan te schaffen. De resultaten zullen we publiceren.

Hier lees je over de zoektocht van studenten hoe ze de juiste mensen te pakken konden krijgen:
http://zowell.nl/studenten-duurzaam-assendorp/

Een verhalenmagazine zwerft door de wijk
In de wijk zwerven een aantal boekjes waar bewoners hun verhalen rond klimaatvraagstukken kunnen delen. Zo willen we op een laagdrempelige manier het netwerk rond klimaatacties vergroten. In dit zwerfmagazine kunnen mensen hun ervaringen delen over koken zonder gas, ruimtegebrek voor afval scheiden, je beste groene recept, de onmogelijkheid om minder auto te rijden of het comfort van vloerisolatie. Wij lezen graag over jouw guilty pleasures en je allerbeste tips. Wil je meedoen of meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Kirsten Notten: info@waterschrijver.nl.

Innovatieve verhalende aanpak
Het project kent een verhalend aanpak omdat verhalen leuk zijn, mensen verbinden en activeren. De verhalende aanpak geeft Blauwvinger Energie vorm met het Zwolse verhalenplatform Zowell http://zowell.nl/.
De provincie Overijssel heeft dit project aangewezen als een innovatieve aanpak. Dit is de motivatie:

  • storytelling is een nieuw instrument dat ingezet wordt in het verduurzamen van woningen;
  • de verhalende, ongedwongen aanpak waarbij wordt aangesloten op wat leeft en waarbij wijkbewoners ‘eigenaar zijn van het proces en de activiteiten’ is een bijzondere, zachte benadering. Waarvan een gelijke ons niet bekend is;
  • enkele van de te ontwikkelende methoden, zoals een wijksafari of een zwervend klimaat-verhalenmagazine;
  • het verbinden van diverse beleidsthema’s (energie, klimaatadaptatie, maar ook sociale cohesie en misschien ook wel (energie)armoede) in combinatie met een doorlopende ontwikkellijn;
  • de concepten op zichzelf staand zijn algemeen bezien niet innovatief, maar de specifieke mix wel. Dus én van onderop stimuleren, én een wijkbenadering én zacht insteken vanuit andere onderwerpen om het vervolgens langzaamaan van onderop te professionaliseren. In beginsel geen klantbenadering, maar een mensbenadering.

Een eigenzinnige wijk vol klimaat- en energieacties
Er lopen verschillende klimaatactiviteiten in Assendorp:

Meer infomatie?

Neem contact op met Blauwvinger Energie:
info@blauwvingerenergie.nl

CONTACT

(038) 422 04 27
info@blauwvingerenergie.nl