Hoe kun je religieuze gebouwen energiezuiniger en duurzamer krijgen? Die vraag stond vorige week donderdag 2 februari centraal tijdens een bijeenkomst die Vereniging Blauwvinger Energie had georganiseerd. Dit gebeurde in de Gift City aan de Blaloweg en in samenwerking met Groene Kerken, Samen Leven Anders Geloven (SLAG), Podium voor de Kerken en het Diaconaal Platform Zwolle.

Zwolle telt ongeveer 43 religieuze gebouwen, zoals kerken, multifunctionele buurtgebouwen, moskeeën en synagoge. Deze gebouwen worden relatief minder gebruikt dan kantoren en woningen, maar hebben desondanks een flinke energierekening. Zeker oudere kerkgebouwen verbruiken veel energie, vooral warmte, omdat de gevels, ramen, daken en vloeren slecht geïsoleerd zijn.

Voorbeeldfunctie

Blauwvinger Energie heeft de eigenaren van deze religieuze gebouwen uitgenodigd om te kijken wat er mogelijk is. “Regelmatig hebben wij adviesverzoeken ontvangen vanuit kerken”, zegt Remko Cremers, namens de werkgroep verduurzaming religieuze gebouwen i.o. binnen Blauwvinger Energie. “Wij richten ons op de voorbeeldfunctie die deze geloofsgebouwen kunnen hebben. De zorgplicht om goed met de aarde om te gaan zit vaak al in de genen van de eigenaren en gebruikers van de gebouwen. Zodoende nemen wij het initiatief voor deze bijeenkomst om te informeren, inspireren en activeren.”

Gift City

Afgelopen donderdag 2 februari was de eerste bijeenkomst bij Gift City, niet geheel toevallig gekozen. Dit voormalige gebouw van Landstede is nu in eigendom van de Vrij Evangelisatie Zwolle aan de Rieteweg en is in 2015 duurzaam verbouwd. Zo is bijvoorbeeld het dak voorzien van 400 zonnepanelen en heeft het gebouw ook een geheel nieuwe gevel gekregen. Het resultaat: energielabel A+. Het Rijk en de provincie Overijssel heben bijgedragen in de kosten door middel van een subsidie in het kader van Duurzame energieopwekking en energiebesparende maatregelen.

BE in Gift City2

Duurzaamheid Combinatie Zwolle

Over de maatregelen en de financiering is tijdens deze eerste bijeenkomst het nodige verteld aan de geïnteresseerden. Zo heeft de Duurzaamheid Combinatie Zwolle aangegeven wat er bijvoorbeeld mogelijk is met isolatie, (vloer)verwarming en LED-verlichting. Deze samenwerking van bedrijven gaf tijdens de bijeenkomst ook aan dat er verschillende financieringsmogelijkheden zijn voor duurzame renovaties. Zo heeft de provincie subsidies voor zowel duurzame restauraties als voor energiebesparende en duurzame maatregelen. De aanwezige wethouder duurzaamheid Filip van As gaf aan dat de gemeente Zwolle deze verduurzaming heel belangrijk vindt. Wietse Walinga van kennisplatform Duurzaam Gebouwd benadrukte eveneens de uitstraling die gebouwen – ook religieuze - hebben naar de omgeving.

Vervolg

Naar aanleiding van de bijeenkomst van vorige week richt Blauwvinger Energie , een werkgroep Verduurzaming religieuze gebouwen op. Een vervolgbijeenkomst waarin ervaringen worden gedeeld staat op de agenda. “De Grote Kerk heeft vorige week aangeboden om deze vervolgbijeenkomst te faciliteren en hun praktijkervaringen te delen. Ook de O.L.V. Basiliek Zwolle wil graag hun praktijkervaringen met ons allen delen”, aldus Remko Cremers.

Mocht je niet aanwezig zijn geweest en wel belangstelling hebben voor deelname in het vervolg: je bent van harte welkom! Graag een mail aan bestuur@blauwvingerenergie.nl

Meer infomatie?

Neem contact op met Blauwvinger Energie:
info@blauwvingerenergie.nl

CONTACT

(038) 422 04 27
info@blauwvingerenergie.nl