Op 14 oktober 2016 kreeg de vereniging Blauwvinger Energie van de provincie de beschikking fase 1 voor de aangevraagde LEI (Lokale Energie Initiatieven) subsidie 'project ZON'. Het doel van de LEI subsidie is tweeledig. Enerzijds is het bedoeld om extra opwekcapaciteit van duurzame energie te realiseren. Anderzijds is het bedoeld om als organisatie verder te professionaliseren zodat het niet bij eenmalige projecten blijft.

De periode tussen 16 oktober 2016 en 31 december 2016 is gebruikt om een projectleider te zoeken en in te werken. Dit was zeker nodig aangezien tussen het moment van aanvraag van de subsidie en toekennen van de beschikking sprake was van een relatief lange periode en veel dynamiek.

Vanaf begin dit jaar is hard aan de slag gegaan met het realiseren van de doelen van de LEI subsidie. In juli 2017 is als tussenstap bij de provincie het ondernemingsplan ingediend voor de coöperatie Blauwvinger Energie. Het ondernemingsplan heeft de provincie extern laten toetsen en kreeg een positief advies. Het sterke punt was met name de lokale betrokkenheid en de de wijze waarop coöperatie Blauwvinger Energie vorm geeft aan de samenwerking met andere energiecooperaties in Overijssel. Deze coöperaties zijn verenigd in de koepelcooperatie VONK UA., zodat de lokale slagkracht nog verder wordt versterkt. Hierdoor is het mogelijk om als energiecoöperatie(s) ook te zorgen voor een daadwerkelijke versnelling in de energietransitie. Daarnaast is ook hard gewerkt aan een concreet business plan voor een zonnepanelenproject bij het bedrijf Zehnder (5.200 panelen) op de Hessenpoort. Voor dit project bij Zehnder is SDE-subsidie aangevraagd in de voorjaarsronde en ook beschikt.

Op basis van het positieve ondernemingsplan en de businesscase zijn ook fase 2 en 3 van de LEI-subsidie beschikt.

In het kader van de professionalisering worden in fase 2 en 3 nu met name projectontwikkeling , communicatie en de samenwerking met VONK verder uitgewerkt. Op het moment van schrijven is Frog Energy bezig met de details van de businesscase van het zonnepanelenproject zodat ook de directe van Zehndergroep in Zwitserland akkoord kan gaan. Als het zover is, is dat een mooie mijlpaal voor zowel Zehnder als Blauwvinger Energie waarbij de maatschappelijke betrokkenheid nadrukkelijk naar voren komt. Wij verwachten dat daarna snel nieuwe zonnepanelenprojecten volgen, mede ook omdat goed voorbeeld door Blauwvinger Energie goed doet volgen!

Milou van Rijn (projectleider project ZON)

Meer infomatie?

Neem contact op met Blauwvinger Energie:
info@blauwvingerenergie.nl

CONTACT

(038) 422 04 27
info@blauwvingerenergie.nl