Scania, Blauwvinger Energie en Windesheim (SBW) hebben vorig jaar een plan gepresenteerd voor drie windturbines op bedrijventerrein Voorst, www.windenergieinzwolle.nl. Met bijgaande brief willen wij Zwolle verder informeren over dit plan en over het proces om Zwolle te laten overschakelen van fossiele energie naar duurzame energie.

We hebben er tot nu toe voor gekozen om eerst over dit initiatief het gesprek aan te gaan met de directe omgeving van Voorst en de ruimte te geven aan de gemeentelijke verkenning. Nu die verkenning wordt afgerond, vinden we het tijd om de hele stad over ons initiatief en de achtergrond erbij te informeren.

Deze brief is bedoeld voor inwoners, bedrijven, organisaties en politiek van Zwolle en voor zowel bezorgde als enthousiaste omwonenden van dit initiatief en voor mensen die hun mening nog niet gevormd hebben.

We verspreiden hem in brede kring, onder andere via pers en rechtstreeks aan alle partijen waarmee we als initiatiefnemers al direct contact hebben over dit initiatief. Het doel van deze brief: een breed publiek enthousiast maken voor dit voor-en-door-Zwolle initiatief en de Zwolse energietransitie. Ook geven we een reactie op zorgen die bij een deel van de directe omgeving leven.

In grote lijnen gaat de brief over het volgende:

We willen eigen duurzame energie in Zwolle. SBW heeft een plan voor twee tot drie windturbines op bedrijventerrein Voorst. Twee turbines kunnen op Scania terrein staan, voor de derde turbine is de beoogde locatie nog onzeker.
Als initiatiefnemers hebben we het gesprek met de omgeving hierover gezocht en bewust nog geen vergunning aangevraagd. De gemeente heeft een verkenning gedaan om de haalbaarheid te toetsen. Het raadsdebat over de uitkomsten moet nog plaatsvinden. Op 19 april is door de gemeente een stadsgesprek georganiseerd over de energietransitie. Een goede stap!
We beseffen de impact van ons plan. We begrijpen dat mensen moeten wennen aan de gevolgen van de energietransitie, zoals windturbines in hun omgeving. 
We mogen niet vergeten dat niet kiezen voor duurzaam betekent dat we voor onze energie afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas). En dat leidt tot grote problemen (klimaat, luchtvervuiling en bijvoorbeeld aardbevingen in Groningen).
We zetten in op een gedeeld eigenaarschap: daar waar de lasten het meest worden ervaren, moeten ook de meeste lusten terechtkomen. We willen mensen in een ruime straal (denk aan circa 1000 meter) rond het initiatief voorrang geven bij participatie en/of afname van goedkope stroom.
Laten we samen de schouders zetten onder de Zwolse energietransitie. Want Zwolle moet mooi en groen blijven, voor nu én later.

Lees voor hier de gehele Stadsbrief voor Zwolle.

Meer infomatie?

Neem contact op met Blauwvinger Energie:
info@blauwvingerenergie.nl

CONTACT

(038) 422 04 27
info@blauwvingerenergie.nl