Het project Zontapijt, dat Blauwvinger Energie-lid Jelle Hilarius met hulp van onder andere Blauwvinger Energie heeft opgezet, krijgt een geweldig vervolg. Het project is namelijk onlangs door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gehonoreerd om energieneutraliteit bij sportclubs te bevorderen. Hij krijgt - net als de andere vier projecten - een ton euro om het Zontapijt daadwerkelijk 'uit te rollen'.

In oktober 2017 startte Jelle een onderzoek naar de haalbaarheid van flexibele zonnepanelen op sportvelden (het zontapijt). Met hulp van een subsidie, waarbij Blauwvinger Energie Jelle heeft geholpen bij het verkrijgen ervan, kon Jelle de eerste stappen zetten. Zie een eerdere nieuwsbrief. "De laatste € 1500.- van de subsidie is gebruikt voor de oprichting van een nieuwe Zwolse BV: Wattage, de energie generatie", vertelt Jelle. "Het gaat om het genereren van energie, maar ook om de niet-leeftijdsgebonden generatie van mensen die met duurzame energie bezig zijn. Met dit bedrijf willen we het Zonnetapijt gaan realiseren."

Jelle vervolgt: "We zijn heel erg tevreden over het behaalde resultaat van het eerste onderzoek. We weten op papier een heleboel dingen die we aan het begin van het project graag wilden weten.

 • Hoe vaak liggen de velden eigenlijk leeg?
 • Hoe moet het product er uit zien en hoe moet hij werken?
 • Kan een zonnepaneel wel oprollen?
 • Wat moet dan de minimale diameter van de as zijn?
 • Kunnen zoveel flexibele zonnepanelen wel aan elkaar bevestigd worden?
 • Wat is de maximale opbrengst in kWh?

Op papier hebben we deze vragen beantwoord. Het testen met een echte versie moet gaan uitwijzen of het klopt. Er zijn ook nog een hoop vragen onbeantwoord:

 • Wat is de sociaal maatschappelijke opbrengst voor de sportvereniging/wijk/stad/regio?
 • Hoe vaak kan een Zonnetapijt in- en uitrollen voor het rendement naar beneden gaat door schade?
 • Hoe werkt het verdienmodel?
 • Gaan we alleen voor het product of ook voor de dienst? 
 • Wat is de invloed van het Zonnetapijt op het kunstgras?

De funding vanuit Initiatiefrijk Zwolle heeft het mogelijk gemaakt om veel uren te steken in het zoeken van de antwoorden en het kunnen aanschaffen van de eerste benodigde materialen. Naast de financiële input zijn Blauwvinger Eenergie en de gemeente Zwolle ook erg betrokken geweest bij de voortgang. "Regelmatig hebben we contact gehad waardoor we op de hoogte waren van elkaars ontwikkelingen en daardoor in konden spelen op ieders behoefte op dat moment."

Vervolg
Nu deze vragen beantwoord zijn, wilde Jelle met Wattage BV de volgende stap zetten: de eerste werkende versie ontwikkelen van het zontapijt over een kunstgrasveld. Jelle: "Juist op dat moment schreef het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een aanbesteding uit om te kijken naar energieneutrale sportaccommodaties. De vijf beste ideeën werden in staat gesteld om de volgende fase van de innovatie cyclus uit te voeren, zoals een haalbaarheidsstudie, ontwikkelen prototype, opzetten van een pilot. Ik heb daarvoor een inschrijving gemaakt en deze is  toegekend. Met deze bijdrage kan ik een werkend model maken. Samen met studenten van Windesheim en Wattage BV zijn we inmiddels begonnen." 

Daarvoor heeft Jelle vanaf 1 januari 2019 bij Greenpac iLab een locatie (en tevens partner) gevonden waar ze verder kunnen gaan bouwen en testen. Wordt gegarandeerd vervolgd.

Jelle zontapijt 
Een eerste versie op het dak van LaunchLab.

Meer infomatie?

Neem contact op met Blauwvinger Energie:
info@blauwvingerenergie.nl

CONTACT

(038) 422 04 27
info@blauwvingerenergie.nl