De gemeente Zwolle heeft de voorverkenning naar windturbines op bedrijventerrein Voorst afgerond. Zoals bekend hebben Blauwvinger Energie samen met Scania en Hogeschool Windesheim het plan om drie windturbines te plaatsen langs het Zwolle-IJsselkanaal. Uit de voorverkenning is onder andere gebleken dat de derde gewenste windmolen te dicht zou komen te staan bij een bedrijf op Voorst. Daarom kan deze niet worden gerealiseerd.

Voorzitter Kees de Vris van Blauwvinger Energie reageert met tevredenheid op de uitkomsten van de voorverkenning van de gemeente. “We zijn blij dat deze stap genomen is en dat de voorverkenning gedaan is”, zegt De Vries. “Door middel van onder andere visualisaties en geluidsberekeningen is er nu een duidelijk beeld van de impact van ons initiatief op de wijde omgeving. Het laat tevens zien dat ons plan voldoet aan de normen voor geluid. Voor wat betreft slagschaduw wordt de norm voor 300 tot 400 woningen in Frankhuis en Westenholte overschreven. Wij staan er helemaal achter dat voor deze omwonenden een voorziening wordt getroffen om de turbines stil te zetten om het moment dat ze er last van hebben.”

De Vries gaat verder: “Hoewel we beseffen dat we allemaal moeten wennen aan dergelijke windmolens in Zwolle, laat de voorverkenning zien dat windmolens op deze locatie minimaal invloed hebben op de leefbaarheid van omliggende wijken. Tegelijkertijd komt het de duurzaamheid van de Zwolse energievoorziening flink ten goede.”

Uit de voorverkenning blijkt vooralsnog dat op bedrijventerrein Voorst plek is voor twee in plaats van de aanvankelijke drie gewenste windturbines. “Voor die derde windturbine gaan we naarstig op zoek naar een alternatieve locatie. Wij zijn ervan overtuigd dat het onvermijdelijk is dat op meerdere plekken in Zwolle windenergie zal worden opgewekt. Want windenergie is volgens ons onmisbaar om Zwolle schoon en groen te houden”, aldus De Vries.

Lees hier alle documenten over de voorverkenning.

Meer infomatie?

Neem contact op met Blauwvinger Energie:
info@blauwvingerenergie.nl

CONTACT

(038) 422 04 27
info@blauwvingerenergie.nl