Met de vandaag gepubliceerde Zwolse Energiegids geeft de gemeente Zwolle de gewenste duidelijkheid over de spelregels, processen, kansen en mogelijkheden voor het grootschalig opwekken van duurzame energie in Zwolle.

“We zijn blij met die duidelijkheid”, zegt Kees de Vries, voorzitter van Vereniging Blauwvinger Energie in een eerste reactie namens de vereniging. “Verduurzaming van onze energie doe je samen en is urgent. Duurzame energie is van alle Zwollenaren, daarom is het belangrijk om samen te werken. Alleen dan houden we samen de betaalbaarheid, lusten en lasten van onze duurzame energievoorziening in eigen hand.”

Verder is Blauwvinger Energie blij dat Zwolle zich houdt aan de landelijke wettelijke eisen en niet voor strengere lokale eisen kiest voor het opwekken van grootschalige duurzame energie. Ook de koppeling van energieprojecten aan andere economische en sociale doelen die ten goede komen aan de stad, sluiten goed aan bij de visie van Blauwvinger Energie, evenals de mogelijkheid tot financiële participatie voor inwoners en bedrijven. Het geld dat wij samen uitgeven aan energie, moet zo veel mogelijk in onze stad blijven en bijdragen aan onze regionale economie.

De Vries: “De Zwolse Energiegids geeft aan waar en hoe we grootschalig duurzame energie kunnen opwekken. Nu komt het er op aan om als Zwolse inwoners en bedrijven gezamenlijk het eigenaarschap te pakken en aan de slag te gaan. Doen we dit niet, dan zullen anderen het initiatief nemen en zullen we de energie altijd duurder moeten terugkopen.”

Blauwvinger Energie beseft dat ook heldere procesafspraken moeten worden opgesteld. De Vries: “Het is voor ons als vereniging wel een uitdaging om nieuwe initiatieven volgens de afspraken uit te voeren. Op dit punt willen we graag samen met de gemeente aan de slag om deze procesafspraken concreet en in de praktijk in te vullen.”

De afgelopen maanden heeft Blauwvinger Energie ook niet stil gezeten. “We voeren al vergaande gesprekken met bedrijven en organisaties om hun bedrijventerreinen als een soort energiecentrale te gebruiken. Denk aan het collectief neerleggen van zonnepanelen op hun nu nog lege daken”, aldus De Vries. Met dit soort samenwerkingen wil Blauwvinger Energie bouwen aan onze eigen energievoorziening, ván, vóór en dóór de Zwollenaren!

Meer infomatie?

Neem contact op met Blauwvinger Energie:
info@blauwvingerenergie.nl

CONTACT

(038) 422 04 27
info@blauwvingerenergie.nl