Hoe kun je religieuze gebouwen energiezuiniger en duurzamer krijgen? Die vraag stond vorige week donderdag 2 februari centraal tijdens een bijeenkomst die Vereniging Blauwvinger Energie had georganiseerd. Dit gebeurde in de Gift City aan de Blaloweg en in samenwerking met Groene Kerken, Samen Leven Anders Geloven (SLAG), Podium voor de Kerken en het Diaconaal Platform Zwolle.

Hoe ziet het voorgestelde windpark van Windenergie in Zwolle op bedrijventerrein Voorst er uit als er drie windturbines worden geplaatst? Die vraag van omwonenden en andere geïnteresseerden is de laatste maanden vaak gesteld. Daarom hebben de initiatiefnemers Scania, Windesheim en Blauwvinger Energie realistische foto-impressies gemaakt.

Bij Vereniging Blauwvinger Energie komen veel vragen binnen over ons plan met Scania en Hogeschool Windesheim voor 3 windturbines op Bedrijventerrein Voorst. Ook hebben Zwollenaren veel vragen over hoe ze kunnen participeren in de windturbine van Blauwvinger Energie.

Hoe zien moderne windturbines er van dichtbij en zelfs van binnen uit? En hoeveel lawaai maken ze nu eigenlijk? Die vragen stonden afgelopen zaterdag centraal worden tijdens de WindSafari naar Kampen, waaraan circa 45 belangstellenden meededen. De initiatiefnemers van Windenergie in Zwolle – waaronder vereniging Blauwvinger Energie - organiseerden deze excursie naar industrieterrein Haatlandhaven/Zuiderzeehaven van Kampen.

Het is bijna winter, dus de cv-ketels in onze huizen draaien weer op volle toeren. Maar zijn er geen duurzame alternatieven? Kunnen we van het aardgas af? En passen die alternatieven ook in mijn huis? Antwoorden op die vragen wil Blauwvinger Energie gaan geven. Daarbij krijgen we hulp van een groep deskundige inwoners van Zwolle. Zij hebben ervaring in hoe je een woning zonder, of met veel minder, gas comfortabel kunt verwarmen.

Steeds meer Zwollenaren geven aan dat ze willen meedoen met Windenergie in Zwolle. Blauwvinger Energie is naast Scania en hogeschool Windesheim een van de initiatiefnemers voor het plan om drie windturbines op bedrijventerrein Voorst te plaatsen. De teller van het aantal participaties staat nu op ruim 100 aanmeldingen voor participaties, terwijl twee weken geleden dit aantal nog op circa 60 aanmeldingen stond.

De initiatiefnemers voor Windenergie in Zwolle willen Zwollenaren laten beleven hoe windmolens op een bedrijventerrein er uit kunnen zien. Daarvoor organiseren ze op zaterdag 17 december een heuse WindSafari naar bedrijventerrein Zuiderzeehaven in Kampen. Hier staan sinds vorig jaar vier windturbines te draaien. Deze hebben een vergelijkbare hoogte als de windmolens, die Scania, hogeschool Windesheim en vereniging Blauwvinger Energie willen op bedrijventerrein Voorst.

Ken je dat gevoel? Je gelooft ergens in, je hebt een idee of je wilt verandering op gang brengen maar je hebt de middelen niet om tot actie te komen. “Waarom zou je moeilijk doen als het samen kan?” is een quote die weergeeft waar Café O2 op 20 december voor staat. Met een zaal vol geïnteresseerden en professionals kun jij kennis uitwisselen, een beroep doen op andermans talent en een samenwerking starten waarbij collectieve energie jouw idee versterkt. Ontmoet professionals en inwoners die hetzelfde willen en op zoek zijn naar samenwerking! Wij dagen jou uit om langs te komen en jouw idee te pitchen.

Tijdens de verkenning van het begrip circulaire economie bleek dat er nog een wereld te winnen valt als het gaat om water. Harrie van Bommel, hoogleraar internationaal duurzaam ondernemen te Saxion Hogeschool gaf tijdens de eerste Café O2 over circulaire economie een inleiding over het en benoemde water en textiel als onderdelen waarop nog veel valt te verbeteren.

In het tweede Café O2 kwam ROVA met de oproep om mee te denken over een duurzame textielindustrie in de regio Zwolle. Texperium is een voorloper op het recyclen van textiel en pikkelde het publiek met hun kennis en visie.

Onder het toeziend oog van wethouder Nelleke Vedelaar zijn vandaag de eerste van honderden zonnepanelen in de wijk Dieze door het WijBedrijf Dieze geplaatst. Dit door Blauwvinger Energie opgestarte wijkbedrijf legt de panelen samen met bewoners uit de wijk op de daken van appartementencomplexen en woningen. Ze worden in dit project onder de naam StraatStroom geholpen door vakmensen en zelfstandigen uit de wijk.

Al jaren wordt er gesproken over een technologische energierevolutie. Maar hoe kunnen we goed en snel handelen, zodat innovatieve kansen op het gebied van een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening ook daadwerkelijk gerealiseerd worden? Over dit onderwerp geeft Ad van Wijk op 15 november 2016 van 16.00 - 17.00 uur in het provinciehuis te Zwolle een lezing. 

De informatiemarkt, die gisteravond 20 september in de aula van Hogeschool Windesheim is gehouden, trok ruim 150 belangstellenden. De avond, georganiseerd door de gemeente Zwolle was bedoeld om inwoners van Zwolle kennis te laten maken met de plannen van Scania, Windesheim en Blauwvinger Energie om tezamen een aantal windmolens te plaatsen. De gemeente gaf uitleg over de verkenning, die ze naar aanleiding van dit voorgenomen plan uitvoert op bedrijventerrein Voorst. De wethouders Anker en van As waren ook aanwezig om aan te geven hoe serieus Zwolle dit initiatief vindt.

De Zwolse organisaties Scania Production Zwolle, Hogeschool Windesheim en Vereniging Blauwvinger Energie hebben de handen in een geslagen om Zwolle duurzamer te maken door middel van windenergie. De drie partijen hebben een plan voor drie windturbines op bedrijventerrein Voorst. De gemeente Zwolle onderzoekt de komende maanden of dit inderdaad wenselijk en mogelijk is, en zo ja, onder welke voorwaarden.

Zwolle heeft een meevaller van 12 miljoen euro en vraagt de Zwollenaren om mee te denken om dit bedrag een goede besteding te geven. Blauwvinger Energie stelt voor dit geld in te zetten voor energiebesparing en verduurzaming van de woningen van de bijna 6000 Zwollenaren die onder de armoedegrens leven.

Hardenberg, Wageningen en Zwolle zijn gekozen uit een groot aantal aanmeldingen door een vakjury bestaande uit vertegenwoordigers van Klimaatverbond, Vereniging Eigen Huis, Holland Solar, RVO Nederland, Solar Energy Application Centre, Stichting Monitoring Zonnestroom en Solar Magazine.
De drie gemeenten hebben zich op 2 juni tijdens het Nationaal Solar Evenement in Utrecht gepresenteerd. Daarna werd de uiteindelijke winnaar van de Solar City 2016 bekendgemaakt. En dat werd ZWOLLE.

Meer infomatie?

Neem contact op met Blauwvinger Energie:
info@blauwvingerenergie.nl

CONTACT

(038) 422 04 27
info@blauwvingerenergie.nl