De groep Zwollenaren die bezig is met duurzaamheid, moet veel groter worden. Dat is de ambitie die wethouder Filip van As van duurzaamheid heeft, en die hij heeft vertaald in de Agenda Duurzaamheid. “Dat betekent dus dat duurzaamheid voor iedereen een item wordt en de normaalste zaak van de wereld”, zegt Filip van As, wethouder van Zwolle, in deze zevende en laatste editie van de serie interviews op Blauwvinger Energie website over zijn bijdrage aan een duurzamer Zwolle.

Grootste zonnepanelenpark van Nederland

Met bijna 10.000 stuks ligt het grootste zonnepanelenpark van Nederland sinds begin september in Zwolle.
Wanneer koning Willem-Alexander op 23 september het nieuwe distributiecentrum van webwinkel Wehkamp inhuldigt in Zwolle, doet hij dat onder het grootste zonnepanelenpark van het land. Niet minder dan 9.828 zonnepanelen wekken er 2500 megawattuur aan elektriciteit op, een opbrengst die te vergelijken valt met het verbruik van 745 gezinnen.
De installatie moet 40% van het stroomverbruik van het nieuwe distributiecentrum voorzien.

Het Zwolse wijkbedrijf Duurzaam doe je zo! timmert steeds beter aan de weg om zonnepanelen op Zwolse daken te krijgen. Het bedrijf is voortgekomen uit de wens van het bestuur van Blauwvinger Energie om Zwollenaren enthousiast te krijgen voor zonne-energie. Drie ondernemers uit Stadshagen hebben samen die handschoen opgepakt en hun wijkgerichte initiatief slaat aan.

Zondag 6 september vond er rond de Nooterhof een streekmarkt plaats.
BlauwvingerEnergie was daar met een kraam, samen met Duurzaam doe je Zo, Iungo en Baart-Doet aanwezig zijn om voorlichting te geven.

Streekmarkt2 

Wat doet Zwolle er aan om duurzamer te worden? In een serie interviews vertelt Filip van As, wethouder duurzaamheid van Zwolle, wat zijn bijdrage aan een duurzamere stad is. In deze zesde editie wil hij een idee in de Zwolse samenleving neerleggen: CO2-uitstoot compenseren met Zwolse duurzame projecten.

Wat doet Zwolle er aan om duurzamer te worden? In een serie interviews vertelt Filip van As, wethouder duurzaamheid van Zwolle, wat zijn bijdrage aan een duurzamere stad is. In deze vijfde editie vertelt hij over het WijBedrijf Dieze. “De wijk neemt het heft zelf in handen.”

Het ecologisch woonwijkje de Meanderhof in Stadshagen gaat op een bijzondere manier uitbreiden. Op de kop van het Akkerbergplein komen 4 à 5 energieleverende woningen, die bewoners zelf kunnen bouwen. Het buurtje gaat de Kersenhof heten.

Hoeveel energie verbruikt nu eigenlijk de waterkoker? En hoeveel kost een wasbeurt? En wat leveren mijn zonnepanelen precies op? Om daar achter te komen kun je dit meten met een energiecontroller. Hierover vindt op donderdagavond 30 april een informatieavond plaats op het kantoor van iungo aan de Nikolaus Ottostraat 5a in Zwolle. De avond start om 20.00 uur.

De kersverse Vereniging Blauwvinger Energie heeft afgelopen woensdagavond 22 april haar eerste algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens de vereniging is ook het bestuur van de vereniging officieel aangetreden.

Het Coöperatief WijBedrijf Dieze krijgt een opstartsubsidie van €200.000,-. Dat stelt althans het college van burgemeester en wethouders aan de Zwolse gemeenteraad voor. Met de opstartsubsidie kan de coöperatie voorzien in de organisatiekosten om het WijBedrijf op te zetten.

Het Coöperatief WijBedrijf Dieze kreeg onlangs bezoek van het voltallige college van burgemeester en wethouders van Zwolle. Het WijBedrijf Dieze dat eind vorig jaar is opgezet in samenwerking met Blauwvinger Energie, wil de wijk Dieze-Oost mooier en duurzamer maken door inwoners én ondernemers uit de wijk samen aan duurzame projecten te laten werken. Het was vooral die verbinding, die hierdoor ontstaat in de wijk, die indruk maakte op burgemeester Henk Jan Meijer en de vijf wethouders.

Wat doet Zwolle er aan om duurzamer te worden? In een serie interviews vertelt Filip van As, wethouder duurzaamheid van Zwolle, wat zijn bijdrage aan een duurzamere stad is. In deze vierde editie vertelt hij over zijn klimaatambassadeurschap. “Verduurzaming werkt het best van onderop en daarom ondersteun ik die in dit ambassadeurschap.”

Wat doet Zwolle er aan om duurzamer te worden? In een serie interviews vertelt Filip van As, wethouder duurzaamheid van Zwolle, wat zijn bijdrage aan een duurzamere stad is. In deze derde editie vertelt hij over de verandering om afval meer te zien als grondstof, en wat de gemeente daarin kan betekenen. “Waardevol afval inleveren willen we belonen, wellicht zelfs met het nieuwe, Zwolse betaalmiddel, de Pepermunt.”

Blauwvinger Energie bestaat sinds juni 2013 als beweging om Zwollenaren aan te sporen zelf meer duurzame energie te gaan opwekken. Met als kern een stichting die de financiële middelen behartigt. En meer dan 30 vrijwilligers die aan het werk zijn in diverse wijken. Om die basis te verbreden en iedere Zwollenaar de kans te geven mee te werken aan een duurzamer Zwolle, heeft Blauwvinger Energie de volgende stap gezet en is het op 19 februari een vereniging geworden waarvan iedereen lid kan worden. Zodat Zwollenaren nu kunnen zeggen: ja, daar sta ik achter, daar word ik lid van!

Download het persbericht of lees het hieronder online. 

Lees hier meer over het lidmaatschap.

Op nieuwbouw is het meestal geen probleem om PV-panelen neer te leggen. men kan kiezen uit de "oude" blauwe met aluminium rand of tegenwoordig de al minder opvallende zwarte met zwarte rand. En ook zonne-collectoren voor warm water mogen gewoon in het dak geplaatst worden. Maar op oude, monumentale panden kan het een probleem zijn. Terwijl ook daar daken zijn, die een ideale mogelijkheid voor zonnepanelen zouden kunnen zijn.

Meer infomatie?

Neem contact op met Blauwvinger Energie:
info@blauwvingerenergie.nl

CONTACT

(038) 422 04 27
info@blauwvingerenergie.nl