Op nieuwbouw is het meestal geen probleem om PV-panelen neer te leggen. men kan kiezen uit de "oude" blauwe met aluminium rand of tegenwoordig de al minder opvallende zwarte met zwarte rand. En ook zonne-collectoren voor warm water mogen gewoon in het dak geplaatst worden. Maar op oude, monumentale panden kan het een probleem zijn. Terwijl ook daar daken zijn, die een ideale mogelijkheid voor zonnepanelen zouden kunnen zijn.

Wat doet Zwolle er aan om duurzamer te worden? In een serie interviews vertelt wethouder Filip van As van duurzaamheid wat zijn bijdrage aan een duurzamer Zwolle is. In deze tweede editie vertelt hij meer over zijn deelname aan de campagne 100-100-100 van de ROVA. "100 dagen 100% restafvalvrij is een flinke uitdaging."

De mogelijkheid dat zp'ers met een woon-/werkpand een deel van de investering van zonnepanelen op hun dak kunnen terugvragen, is sinds 1 januari vervallen. Zonnepaneelsystemen die kleiner zijn dan 25 kW, staan namelijk niet meer op de Energielijst 2015. Dat is bij vrijwel alle woon-/werkpanden het geval, want dit staat gelijk aan 25 kW-systemen tellen minimaal 95 panelen en op woningen kunnen gemiddeld 15 zonnepanelen.

Het aantal zonuren was in Nederland afgelopen jaar hoger dan voorgaande jaren. Uit berekeningen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal blijkt dat door dit hogere aantal zonuren de opbrengst van zonnepanelen vijf procent hoger was dan in een gemiddeld jaar.

Wijkbewoners in Dieze gaan zelf hun wijk duurzamer maken. Vorige week maandag 8 december is daarvoor het Coöperatief WijBedrijf Dieze opgericht. Met dit WijBedrijf gaan wijkbewoners zelf aan de slag met duurzame ontwikkeling van hun wijk Dieze. Drie bewoners uit de wijk zijn lid geworden van het kersverse bestuur, ondersteund door Blauwvinger Energie, het inwonersinitiatief voor meer duurzame energie in Zwolle en andere lokale professionals.

"Tijdens de Earthship-lezing, of liever gezegd dialoog, die ik begin november aanging met Zwollenaren heb ik Zwolle uitgedaagd met voorstellen te komen voor een duurzame agenda voor de komende jaren. In principe geldt dat mijn ambtsperiode, dus tot 2018, maar duurzaamheid stopt niet na 4 bestuursjaren. En bovendien is er vaak lange adem nodig om initiatieven door te zetten", aldus wethouder Filip van As in een eerste van een maandelijks terugkerend interview met de redactie van de website Blauwvinger Energie. In deze eerste aflevering gaat het over de stappen naar een duurzame agenda voor Zwolle.

Bent u op zoek naar een milieuvriendelijke auto? Wacht niet te lang! U kunt in 2014 nog profiteren van allerlei voordelen. Let wel op: het gaat om het moment waarop de auto op naam (kenteken) wordt gezet. Countus zet de voordelen voor u op een rijtje.

Energy Challenges op scholen, het opzetten van wijkbedrijven voor meer duurzaamheid en een duurzaam IJsseldelta stadion waaraan regionale bedrijven meewerken. Deze en nog meer duurzame projecten worden in 2015 gezamenlijk opgepakt door overheid, ondernemers, onderwijs én inwoners. Dat is afgesproken tijdens de werkconferentie Energie in de Regio Zwolle, die afgelopen zaterdag plaatsvond voorafgaand aan de wedstrijd PEC Zwolle – FC Groningen in het stadion. De werkconferentie was een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Olst-Wijhe en Zwolle, in samenwerking met het Zwolse bewonersinitiatief Blauwvinger Energie en PEC Zwolle.

Stel: je bent zzp'er en je houdt kantoor aan huis. Nu wil je zonnepanelen aanschaffen voor op je dak. Is dat ook bedrijfsmatig mogelijk, zodat je ook financieel kunt genieten van de zon? Wat zijn de fiscale haken en ogen?

Zwollenaren worden uitgedaagd om hun inbreng te geven aan duurzame acties in de gemeente Zwolle. Wethouder Filip van As riep daartoe op vorige week tijdens de Earthship-lezing, die hij dit jaar mocht houden. Sterker nog: hij doopte de lezing om in een dialoog. Van As ging na een inleiding druk in gesprek met de circa 50 aanwezige Zwollenaren.

Om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken zoeken we uitbreiding van onze vrijwilligers. Daarom organiseren we op 30 oktober een introductieavond waarbij huidige vrijwilligers van Blauwvinger Energie zullen vertellen over de zaken waar ze mee bezig zijn. Blauwvinger Energie is het inwonersinitiatief van Zwolle om meer duurzame energie te realiseren in de Overijsselse hoofdstad.

Veel ingenieurs en uitvinders zijn bezig met technieken om zelf energieleverancier te worden: zonnepanelen op het eigen dak of op parkeergarages, een of meer zonnecollectoren om warm water op te slaan in een boiler, een grindbak of ondergronds, de benutting van aardwarmte, zelfs kleine windturbines op het dak worden uitgeprobeerd. Soms met meer, soms met minder resultaat.

Op de in aanbouw zijnde nieuwe IKEA in Zwolle is vandaag de eerste van in totaal 9 windmolens op het dak van de winkel geplaatst. Ook de plaatsing van in totaal 5.500 zonnepanelen op het dak is vandaag afgerond. De winkel is hiermee een grote stap dichterbij de realisatie om de meest duurzame vestiging van Nederland te worden.

Het klinkt als een gecompliceerde en gewiekste regeling: je als particulier inschrijven als ondernemer om btw terug te krijgen op zonnepanelen. Maar niets is minder waar: het Europese Hof bepaalde deze regeling, en als u weet wat u moet doen is het zo ingewikkeld niet meer. Wij zetten de feiten voor u op een rijtje.

De Nederlandse elektriciteitsnetten kunnen veel groei van zonnestroom aan. Ook de daken van woningen en bedrijven bieden voldoende ruimte voor de groei van zonnestroom en zonnewarmte. Dat blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en DNV-GL. Blauwvinger Energie wil dan ook in Zwolle fors aan de slag met zonne-energie en start dit najaar met enkele acties.

Meer infomatie?

Neem contact op met Blauwvinger Energie:
info@blauwvingerenergie.nl

CONTACT

(038) 422 04 27
info@blauwvingerenergie.nl