Net zoals de gemeente Zwolle heeft de provincie Overijssel zichzelf energie-doelen gesteld.
In het "programma nieuwe Energie" stelt de provincie: In 2020 wil provincie Overijssel 20% Nieuwe Energie uit biomassa, bodem, wind en zon halen. Bekijk het hele artikel op de site van de provincie.

De komende vier jaar blijft het Zwolse gemeentebestuur duurzame initiatieven uit de samenleving stimuleren. Dat is nodig om meer duurzame energie in Zwolle te realiseren. Daarom ondersteunt het college van burgemeester en wethouders initiatieven als Blauwvinger Energie. Dat staat in het vandaag gepresenteerde coalitie-akkoord voor de periode 2014-2018.

Kunstenares Amelieke van de Lavoir, die eerder de ontwerpprijsvraag voor het ontwerpen van het logo van het WIJ Bedrijf Dieze-Oost heeft gewonnen, heeft onlangs de prijs in ontvangst mogen krijgen. Uit handen van initiatiefnemer en mede-wijkbewoner Ingrid Bartels ontving ze een plaquette, alsmede het bijbehorende geldbedrag.

Tijdens de Solar Days (12-18 mei) wordt een bijzondere actie gehouden: Tel de Zon. We vragen aan zoveel mogelijk bezitters van zonnepanelen om bij te houden hoeveel zonnestroom ze opwekken in deze week, om op een snelle en simpele manier te kunnen inzien of hun systeem goed is geïnstalleerd. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om beter te kunnen inschatten hoeveel zonnestroom er in Nederland wordt opgewekt.

Voor het eerst hebben ook burgers mee kunnen overleggen met ondernemers, overheden en onderzoeks- en onderwijsinstellingen over meer duurzaamheid in de regio Zwolle. Daarover werd op 4 april een energieverklaring ondertekend, als sluitstuk van een succesvolle miniconferentie 'Energie in de Regio Zwolle' in het Oosterenkstadion van PEC Zwolle.

Op de The Solar Future NL, die op 27 mei door Solarplaza wordt georganiseerd in de Beurs van Berlage in Amsterdam, zal een van de belangrijke vragen tijdens de conferentie luiden: Hoe zal de saldering in Nederland er in de komende jaren uitzien?
Nu mogen mensen hun stroom uit zonnepanelen terugleveren aan het net en wordt die afgetrokken van hun energienota. In 2013 zijn er ruim 100.000 daken van panelen voorzien. Het totaal komt in de buurt van de 200.000 daken. Daardoor loopt de staat steeds meer energiebelasting, SDE-heffing en BTW mis. Lees het hele artikel op duurzaamnieuws.nl

Een ruime meerderheid van de Nederlanders (62%) wil dat hun eigen gemeente een actieve rol speelt in het mogelijk maken van lokaal duurzaam opgewekte energie. Iets minder dan eenderde (30%) wil dat hun gemeente zich inzet om windmolens binnen de gemeentegrenzen te plaatsen. Dat blijkt uit de nieuwste Eneco Energie Monitor.

Langzaam maar zeker kleurt de wijk Dieze-Oost groen. En dat komt niet alleen doordat de bomen alweer blaadjes krijgen, maar ook door de actie van het WIJ Bedrijf Dieze-Oost met groene flyers, die de afgelopen weken in de wijk is gehouden.

In Dieze-Oost zijn de eerste woningeigenaren geïnformeerd over het WIJ Bedrijf Dieze-Oost in oprichting. Blauwvinger Energie helpt bewoners uit de wijk Dieze-Oost deze wijkonderneming van, voor en door Dieze-Oostenaren op te zetten. Met als eerste activiteit: het plaatsen van zonnepanelen voor minimaal 500 huishoudens.

Recente cijfers geven aan dat geïnstalleerd zon PV vermogen in Nederland sterk aan het groeien is. De laatste inschattingen spreken over een geïnstalleerd vermogen van meer dan 665 megawattpiek over het jaar 2013. De grote vraag blijft natuurlijk: Wat levert dit dan per jaar aan energie op?

Op vrijdag 7 maart organiseren Kennispoort Regio Zwolle, Ondernemersvereniging Hessenpoort en Floow2 de bijeenkomst Innovatief ondernemen: de deeleconomie. Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden op het gebied van de deeleconomie en hoe u hierin kunt samenwerken met anderen? Dan is deze bijeenkomst iets voor u.

Bewoners in de wijk Dieze-Oost worden deze week door mede-bewoners uit de wijk opgeroepen mee te doen aan een actie om zonnepanelen op hun dak te krijgen. Dat gebeurt door middel van een flyer, die is ontworpen door vormgeefster, kunstenaar en inwoonster van Dieze-Oost Amelieke van de Lavoir. Deze flyer legt onder andere uit dat de bewoners van Dieze-Oost een eigen wijkbedrijf gaan opzetten. Dit bedrijf, WIJ Bedrijf Dieze-Oost geheten, wordt een bedrijf van, voor en door bewoners uit Dieze-Oost. Het is bedoeld om meerdere projecten in de wijk te realiseren, maar begonnen wordt met zonnepanelen.

Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle juicht de activiteiten van burgers om zelf meer duurzame energie op te wekken van harte toe. "Als Zwollenaren met elkaar kleine stappen zetten om te verduurzamen, dan is dat samen alsnog veel. En met succes, creëer je succes." De burgemeester zegt dat in een interview op de site van Blauwvinger Energie.

"De Europese Commissie wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 verder terugdringen. In dat jaar moet de uitstoot van broeikasgassen veertig procent lager liggen dan het niveau in 1990" zo jubelen de nieuwssites vandaag. 
Alle wetenschappers zijn het er over eens: CO2 is een belangrijke bron van klimaatverandering. Maar vooral rond het gebruik van biobrandstoffen als alternatief voor fossiele brandstoffen bestaat echter de nodige reserve, omdat bij de productie van sommige soorten biobrandstoffen ook veel CO2 vrijkomt.

Als jonge vrijwilligersorganisatie barsten we van de plannen.
Maar om die uit te kunnen voeren zijn er veel vrijwilligers nodig.
Daarom organiseren we opnieuw een voorlichtingsavond voor mensen die ons willen komen versterken.
Maandag 17 februari, 20:00 uur, Cultuurhuis Stadshagen

Meer infomatie?

Neem contact op met Blauwvinger Energie:
info@blauwvingerenergie.nl

CONTACT

(038) 422 04 27
info@blauwvingerenergie.nl