Bewoners in de wijk Dieze-Oost worden deze week door mede-bewoners uit de wijk opgeroepen mee te doen aan een actie om zonnepanelen op hun dak te krijgen. Dat gebeurt door middel van een flyer, die is ontworpen door vormgeefster, kunstenaar en inwoonster van Dieze-Oost Amelieke van de Lavoir. Deze flyer legt onder andere uit dat de bewoners van Dieze-Oost een eigen wijkbedrijf gaan opzetten. Dit bedrijf, WIJ Bedrijf Dieze-Oost geheten, wordt een bedrijf van, voor en door bewoners uit Dieze-Oost. Het is bedoeld om meerdere projecten in de wijk te realiseren, maar begonnen wordt met zonnepanelen.

Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle juicht de activiteiten van burgers om zelf meer duurzame energie op te wekken van harte toe. "Als Zwollenaren met elkaar kleine stappen zetten om te verduurzamen, dan is dat samen alsnog veel. En met succes, creëer je succes." De burgemeester zegt dat in een interview op de site van Blauwvinger Energie.

"De Europese Commissie wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 verder terugdringen. In dat jaar moet de uitstoot van broeikasgassen veertig procent lager liggen dan het niveau in 1990" zo jubelen de nieuwssites vandaag. 
Alle wetenschappers zijn het er over eens: CO2 is een belangrijke bron van klimaatverandering. Maar vooral rond het gebruik van biobrandstoffen als alternatief voor fossiele brandstoffen bestaat echter de nodige reserve, omdat bij de productie van sommige soorten biobrandstoffen ook veel CO2 vrijkomt.

Als jonge vrijwilligersorganisatie barsten we van de plannen.
Maar om die uit te kunnen voeren zijn er veel vrijwilligers nodig.
Daarom organiseren we opnieuw een voorlichtingsavond voor mensen die ons willen komen versterken.
Maandag 17 februari, 20:00 uur, Cultuurhuis Stadshagen

Overijsselse lokale energie en/of glasvezel initiatieven hebben veel duurzame plannen, maar hebben soms moeite met de stap in professionalisering. Energy Pitch Overijssel biedt een oplossing! De eerste pitch ronde op 31 oktober 2013 was een groot succes. Komende donderdagavond (23 januari) wordt er in het provinciehuis de tweede Energy Pitch gehouden.

Van alle vormen van eigen energie opwekken zijn op dit moment zonnepanelen op eigen dak de beste keus.
Zeker omdat er nu ook nog belastingvoordeel te halen valt door teruggave van de BTW bij aanschaf. Uit berekeningen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal blijkt dat door de nieuwe btw-regels de aankoop van zonnepanelen even goed rendeert als een spaarrekening met 7 procent rente.

27 hectare, Wim de Weger, manager plant-engineering, wijst naar een foto van het gigantische Scania-complex in Zwolle. "Een geweldig dakoppervlak, ik zie de zonnepanelen al liggen." Toch begint de vrachtwagenfabriek er zelf niet aan. "Uit berekeningen blijkt dat de terugverdientijd voor ons nu nog veel te lang is." Het dak blijft dus onbenut als Nieuwe Energiebron? Wim lacht, wikt en weegt, zal hij in dit vroege stadium al iets loslaten over één van de nieuwste ideeën. Zijn enthousiasme wint: "Wat dacht je ervan een stukje van ons dak te leasen voor je eigen energieopwekking?"

Wie een expert in zonne-energie zoekt, kan vanaf nu vertrouwen op een officieel keurmerk: Zonnekeur Installateur. Het keurmerk maakt het mogelijk deskundige en betrouwbare aanbieders van zonne-energie te herkennen. De zonne-energiebranche laat hiermee zien een professionele bedrijfstak te zijn.

Dinsdagavond 10 december waren de voorzitters van de werkgroepen aanwezig in De Hofkamer (Stadshagen) om vragen van belangstellenden te beantwoorden en tevens nieuwe vrijwilligers welkom te heten. De aanwezigen waren erg geinteresseerd en hadden allen een of andere expertise in duurzaamheid. Enkelen zegden meteen al medewerking toe, een hoopvolle ontwikkeling!

In de wijk Dieze-Oost onderzoekt Blauwvinger Energie of er een wijkbedrijf van bewoners kan worden opgezet, dat zonnepanelen op woningen in de wijk gaat plaatsen. Aan dit bedrijf, WIJ Bedrijf Dieze-Oost geheten, kunnen zowel huurders als huiseigenaren en bedrijven deelnemen. Voor dit onderzoek kunnen we veel hulp gebruiken. Daarom roepen we Dieze-Oostenaren op om met ons dit op te pakken.

Op dinsdagavond 10 december wil het bestuur van Blauwvinger Energie mensen ontmoeten die belangstelling hebben om vrijwilliger te worden binnen onze organisatie. Doel van de avond is de aanwezigen te informeren over Blauwvinger Energie en aan te geven welke 'vacatures' er binnen onze jonge organisatie zijn.

Ons initiatief begint de aandacht te trekken: In De Stentor van vrijdag 22 november staat een interview met bestuursleden van Blauwvinger Energie. Helaas is het niet mogelijk op onze site het interview weer te geven, omdat de Stentor daarvoor een vergoeding voor auteursrechten vraagt. Ons budget reikt daar niet toe. Eerder heeft de site van De Stentor wel aandacht besteed aan ons persbericht.

GroenLinks organiseert op zaterdag 23 november de 'Kies de Zon' open dagen. Ook in Zwolle stellen diverse bewoners met zonnepanelen hun huis open voor belangstellenden. Een aantal leden van Blauwvinger Energie doen daar ook aan mee. Wie de aanschaf van panelen overweegt kan binnenlopen, bekijken hoe zo'n systeem er nu uitziet en verhalen uit de praktijk horen over aanschaf en aanleg.

Na enkele maanden van voorbereiding is de website van Blauwvinger Energie vandaag live gegaan! Blauwvinger Energie is een initiatief van Zwollenaren voor Zwollenaren om onze energie lokaal (dus in Zwolle) duurzaam op te wekken. Dat is goed voor nu en voor straks.

Goed nieuws voor zonnepaneleneigenaren die net zonnepanelen hebben gekocht of van plan zijn. Ze hebben nu namelijk recht op teruggaaf van BTW die betaald wordt over de aanschaf en installatie van de zonnepanelen. Voorwaarde is wel dat ze zich aanmelden bij de Belastingdienst als BTW-plichtige ondernemer. Maar wees gerust: na het eerste jaar kun je je weer afmelden voor de administratieve verplichtingen bij de Belastingdienst.

Meer infomatie?

Neem contact op met Blauwvinger Energie:
info@blauwvingerenergie.nl

CONTACT

(038) 422 04 27
info@blauwvingerenergie.nl