Blauwvinger Energie heeft het initiatief genomen voor meerdere duurzame en energiebesparingsprojecten. Deze projecten zijn geïnitieerd door Blauwvinger Energie of ze zijn met (technische en/of financiële) hulp van Blauwinger Energie opgestart, maar worden nu gedragen door professionals uit de stad.

50 tinten groen

Warme huizen en duurzame opwek

Assendorp is een wijk met karakter. Om dat zo te houden hebben bewoners het initiatief genomen om de huizen te isoleren en energie te besparen. Met 50tintengroen Assendorp organiseren bewoners campagnes en helpen ze elkaar bij 50 verschillende soorten groene acties. Blauwvinger Energie ondersteunt de bewoners en is samen met bewoners in Assendorp initiatiefnemer van dit project.

Zie hier voor meer informatie


WijBedrijf Dieze

Samen met de bewoners van de wijk Dieze in Zwolle heeft Blauwvinger Energie het Coöperatief WijBedrijf Dieze opgericht. Ze worden daarbij ondersteund door Zwolse bedrijven die verenigd zijn in DORZ. Het WijBedrijf is van, door en voor alle bewoners van Dieze. Het Wijbedrijf is een bedrijf gericht op de duurzame ontwikkeling van de wijk. Het kan ingezet worden voor energie, water, zorg, voedsel, onderhoud van openbare ruimte, etc. Daar waar bewoners behoefte aan hebben en waar ze een business case voor bedenken en willen uitvoeren.
Voor de oprichting heeft de gemeente Zwolle subsidie gegeven voor het project 'energie als motor voor burgerkracht' aan Blauwvinger Energie. Doel van het project is 500 woningen in de wijk voorzien van zonnepanelen dat leidt tot een verlaging van de woonlasten en versterking van de sociale structuren in de wijk.

Kijk hier voor meer informatie.


Energiek Café

Energiek Cafe1

In nauwe samenwerking met Club Cele presenteert Blauwvinger Energie stadsgesprekken onder de noemer Energiek Café. Onder leiding van André van der Zee (Beleef Media en bekend van RTV Oost-programma Het Groene Oosten) gaan Zwollenaren op thematische wijze met elkaar in gesprek over nieuwe energie, mobiliteit en hergebruik. De eerste edities hebben al plaats gevonden in december 2015 en februari 2016. Houd onze website in de gaten voor de eerstvolgende editie.

Kijk hier voor meer informatie.

 

 

 

Meer infomatie?

Neem contact op met Blauwvinger Energie:
info@blauwvingerenergie.nl

CONTACT

(038) 422 04 27
info@blauwvingerenergie.nl