Blauwvinger Energie is een vereniging van Zwollenaren die begaan zijn met de huidige energiehuishouding van Zwolle. Wij willen hier graag verandering in aanbrengen om zo veel mogelijk in Zwolle de energie zelf en duurzaam op te wekken.

Vereniging

De leden van de vereniging willen Zwolle duurzamer maken. Blauwvinger Energie werkt daartoe met een aantal werkgroepen, te weten: Werkgroep Zon, Werkgroep Wind en Werkgroep Communicatie. Deze werkgroepen houden zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op hun eigen gebied. Daarnaast onderhouden ze contact met Zwollenaren, (wijk)verenigingen, bedrijven, gemeente, provincie, onderwijsinstellingen. Op basis van deze contacten en eigen bevindingen initiëren de werkgroepen eigen activiteiten. Dat varieert van projecten tot bijeenkomsten.

Kijk voor meer informatie over Zon- en Wind-activiteiten onder de gelijknamige buttons. In de toekomst zullen we mogelijk andere duurzame energie activiteiten en eventueel werkgroepen opzetten. Heb je zelf ideeën daarover, mail dan naar: info@blauwvingerenergie.nl.

Lid worden

Ons inwonersinitiatief trekt veel aandacht van politiek en marktpartijen. Dankzij de groeiende groep leden kunnen we laten zien dat energie grote belangstelling heeft in Zwolle. Wil je ook lid worden? En daarmee een stem te hebben voor een duurzamer Zwolle?
Kijk aan de linkerkant onder lidmaatschap voor meer informatie of op lid worden als je direct mee wilt doen.
 
Blauwvinger Energie heeft geen eigen inkomsten. Als we projecten uitvoeren worden de onkosten betaald uit de latere opbrengst van die projecten. Gelukkig helpt de gemeente of de provincie ons met opstarten van sommige projecten. Om nieuwe initiatieven mogelijk te maken zijn de leden-bijdragen meer dan welkom. Maar we willen de drempel laag houden. Vandaar een lage bijdrage van € 10,-. Om de vereniging meer financiële mogelijkheden te geven hebben we ook Blauwe Powerleden. Die betalen minimaal € 30,-  Ze hebben dezelfde rechten als gewone leden, maar tonen door hun grotere bijdrage nóg meer betrokkenheid.

Stichting

Naast de vereniging bestaat op de achtergrond de Stichting Lokaal Duurzaam Energie Bedrijf Zwolle. Deze stichting is op maandag 10 juni 2013 opgericht met het doel om initiatieven (zoals de vereniging) te ondersteunen. Informatie over de stichting: bestuur@blauwvingerenergie.nl

CONTACT

(038) 422 04 27
info@blauwvingerenergie.nl