Blauwvinger Energie was een vereniging. Als doel had die vereniging zich gesteld: Zwollenaren die begaan zijn met de huidige energiehuishouding van Zwolle een stem te geven. En zo veel mogelijk in Zwolle de energie zelf en duurzaam op te wekken.
Op den duur bleek de verenigingsvorm daartoe ontoereikend. Daarom is in 2018 de coöperatie Blauwvinger Energie (UA) opgericht. We nodigen Zwollenaren uit om lid te worden van onze coöperatie. We zijn druk bezig met te zoeken naar manieren om in Zwolle opgewekte energie ook aan Zwollenaren te verkopen.

Lid worden van de coöperatie

Ons inwonersinitiatief trekt veel aandacht van politiek en marktpartijen. Dankzij de groeiende groep leden kunnen we laten zien dat energie grote belangstelling heeft in Zwolle. Wil je ook lid worden? En daarmee een stem te hebben voor een duurzamer Zwolle?
Kijk aan de linkerkant onder lidmaatschap voor meer informatie of op lid worden als je direct mee wilt doen.
 
Blauwvinger Energie heeft geen eigen inkomsten. Als we projecten uitvoeren worden de onkosten betaald uit de latere opbrengst van die projecten. Gelukkig helpt de gemeente of de provincie ons met opstarten van sommige projecten. Om nieuwe initiatieven mogelijk te maken zijn de leden-bijdragen meer dan welkom. Maar we willen de drempel laag houden. Vandaar een lage bijdrage van € 10,-. Om de coöperatie meer financiële mogelijkheden te geven hebben we ook Blauwe Powerleden. Die betalen minimaal € 30,-  Ze hebben dezelfde rechten als gewone leden, maar tonen door hun grotere bijdrage nóg meer betrokkenheid.

Vereniging en Stichting

Naast de coöperatie bestaan op de achtergrond nog de vereniging Blauwvinger Energie en de de Stichting Lokaal Duurzaam Energie Bedrijf Zwolle. Deze stichting is op maandag 10 juni 2013 opgericht met het doel om initiatieven (zoals de vereniging) te ondersteunen. Informatie over de stichting: bestuur@blauwvingerenergie.nl
Als de coöperatie volledig in werking is zullen deze twee vormen verdwijnen.

Meer infomatie?

Neem contact op met Blauwvinger Energie:
info@blauwvingerenergie.nl

CONTACT

(038) 422 04 27
info@blauwvingerenergie.nl