Stichting Lokaal Duurzaam Energiebedrijf Zwolle is de overkoepelende stichting van de Vereniging Blauwvinger Energie.

De stichting heeft ten doel: 
De bevordering van de toepassing en het gebruik van zon- en windenergie en andere vormen van milieuvriendelijke energie en het faciliteren en initiëren van projecten voor milieuvriendelijke energie-opwekking.

Het RSIN-nummer is: 852881289

Bestuursleden zijn:
Kees de Vries (voorzitter)
André van den Akker (secretaris)
Raphael van der Velde (penningmeester)

Contactgegevens van Stichting LDBEZ:

Boswalstraat 26
8043 VJ  ZWOLLE
bestuur@blauwvingerenergie.nl

 

Meer infomatie?

Neem contact op met Blauwvinger Energie:
info@blauwvingerenergie.nl

CONTACT

(038) 422 04 27
info@blauwvingerenergie.nl