Hieronder geven we antwoorden op veel gestelde vragen over windenergie:


  1: Hoeveel geluid maken windturbines?
  2: Hoe gevaarlijk zijn windturbines voor de directe omgeving?
  3: Kunnen windturbines in de brand vliegen, zoals ik op filmpjes op het internet heb gezien?
  4: Hoe zit het met ijsafzetting op de wieken? Kunnen de wieken ijs in de rondte afwerpen?
  5: Zijn windturbines gevaarlijk voor vogels?
  6: Hoeveel slagschaduw produceren windturbines?
  7: Wordt mijn huis en mijn bedrijf minder waard als er windturbines in de buurt staan?
  8: Waarom willen we eigenlijk windenergie op land?
  9: Hoeveel wekken de drie windturbines jaarlijks op
10: Wat zijn de voordelen van windenergie in Zwolle?
11: Draaien windturbines op subsidie?
12: Wij willen graag participeren in eventuele windturbines van Blauwvinger Energie. Waar kan ik mij aanmelden?


 

1: Hoeveel geluid maken windturbines?
Bepaalde types windturbines zijn direct-driven. Deze hebben geen tandwielkast bovenin en produceren daardoor zeer weinig geluid. De wieken worden bovendien aan het eind voorzien van gebogen tips en er worden aan de achterzijde kleine tandjes aangebracht. Dat is afgekeken van uile-vleugels. Daardoor wordt het windgeruis (gezoef) tot een minimum teruggebracht.
Daarnaast zijn er strenge regels voor geluidhinder door windturbines. Dit wordt geregeld door de diverse geldende milieu- en omgevingswetgeving. Woningen worden aangemerkt als geluidgevoelige objecten, waarbij het geluidsniveau van de windturbine op de gevel wordt gemeten. 
                                           terug naar de vragen 

2: Hoe gevaarlijk zijn windturbines; ik heb gehoord dat ze op hol kunnen slaan en dat de wieken kunnen afbreken. Is dat mogelijk?
De moderne smalle wieken draaien ongeveer 10 maal per minuut in het rond. Door dat lage toerental maken ze minder geluid dan de oudere turbines en geven bovendien een rustiger beeld. Als de wind harder gaat waaien worden de wieken in een andere stand gezet, zodat het toerental toch laag blijft. Als het nog harder gaat waaien zet de software de wieken stil en op de rem. Dit kan ook preventief op afstand gedaan worden.
                                           terug naar de vragen 

3: Kunnen windturbines in de brand vliegen, zoals ik op filmpjes op het internet heb gezien?
De turbines die wij op het oog hebben, hebben geen tandwielkast bovenin, dus minder bewegende delen en ook geen olie. Filmpjes van brandende windturbines zijn dus altijd van oude types. Dat geldt ook van filmpjes van omvallende windturbines. Deze stammen ook uit de begintijd van windenergie. De rompen van moderne turbines zijn namelijk van beton met voorgespannen staalkabels van boven naar beneden en zijn daarmee enorm stabiel. 
                                           terug naar de vragen 

4: Hoe zit het met ijsafzetting op de wieken? Kunnen de wieken ijs in de rondte afwerpen?
Moderne turbines hebben verwarming in de wieken. Mocht er vocht en vrieskou optreden, dan gaan de wieken langzamer draaien en wordt de verwarming aangezet zodat er geen ijsafzetting kan plaatsvinden. 
                                           terug naar de vragen 

5: Zijn windturbines gevaarlijk voor vogels?
Windturbines zijn verantwoordelijk voor minder dan 1% van alle vogelslachtoffers. Uit een Canadese studie blijkt dat katten, botsingen met ramen in gebouwen en hoogspanningskabels meer dan 95% van alle vogelslachtoffers veroorzaken.
                                           terug naar de vragen 

6: Hoeveel slagschaduw produceren windturbines?
Slagschaduw kan alleen ontstaan als de zon schijnt en een gebouw binnen het bereik van de schaduw staat. Hoe hoger de zon staat, des te kleiner is het slagschaduwgebied. Moderne elektronica zal ervoor zorgen dat de wieken worden stilgezet als er een slagschaduw op een raam van een gebouw valt. Zodra de zon verder is gedraaid kan de turbine weer gaan draaien. Daarom zie je soms een reeks draaiende turbines op een industrieterrein, waarvan er een enkele een kwartiertje stilstaat. Voor slagschaduw zijn regels opgesteld door de overheid waaraan voldaan moet worden. Zie een uitleg van deze regels.

                                           terug naar de vragen 

7: Wordt mijn huis en mijn bedrijf minder waard als er windturbines in de buurt staan?
Het kan zijn dat woningen minder aantrekkelijk worden als ze naast een windturbine park komen te liggen. Op basis van het ruimtelijk omgevingsrecht is het mogelijk hiervoor planschade op te voeren. Dit kan vooraf of tijdens de ruimtelijke procedure worden geregeld. En juist door onze windturbines op een industrieterrein te plaatsen wordt planschade aan woonhuizen zoveel mogelijk voorkomen.
                                           terug naar de vragen 

8: Waarom willen we eigenlijk windenergie op land? Kunnen we niet beter inzetten op andere duurzame energie-opties, zoals veel meer zon, bodemenergie en zelfs stromingsenergie?
We moeten en-en, want met alleen zonne-energie kunnen we niet voldoende duurzame energie in Zwolle opwekken. De Zwolse milieuraad heeft eerder berekend dat als we op alle huizen in Zwolle zonnepanelen neerleggen, we nog maar 10% van als onze verbruikte energie duurzaam opwekken. Ook de potentie van bodemenergie is relatief beperkt. Stromingsenergie, dus energie uit de IJssel of Zwartewater halen, is ook een mooie optie, maar door de geringe stroomsnelheid en het drukke scheepvaartverkeer is dit (nog) niet rendabel te exploiteren. Experimenten op dit vlak verkeren in een vroeg stadium. De energie-urgentie is te groot om hierop te wachten.
                                           terug naar de vragen 

9: Hoeveel wekken de drie windturbines jaarlijks op?
Het gaat om windturbines met elk een vermogen van 3 MW (MegaWatt), die wekken naar verwachting jaarlijks 6,6 miljoen kWh (=6.6 GWh) op. Dat is altijd afhankelijk van de windopbrengst, die wordt uitgedrukt in meter per seconde (m/s). Eén windturbine wekt de energie op om 2500 huishoudens van stroom te voorzien. Ter vergelijking: voor dezelfde opbrengst zijn 12 voetbalvelden met zonnepanelen nodig (80.000 m2).
                                          terug naar de vragen 

10: Wat zijn de voordelen van windenergie in Zwolle?
Zonder energie staat onze economie stil. Als we in Zwolle windenergie opwekken, wordt onze afhankelijkheid van energie uit dubieuze en geopolitiek gevoelige regio’s aanzienlijk verminderd. Wie zijn energievoorziening in eigen hand heeft, bepaalt zelf de prijs en maakt zichzelf minder gevoelig voor schokken in de energieprijs.
Wie in zijn eigen stad energie opwekt, profiteert van de waarde die hij daarmee zelf creëert en houdt geld in z’n zak. In Zwolle wordt door alle huishoudens circa € 125 miljoen/jaar aan energie uitgegeven. Door zelf duurzame energie op te wekken en energie te besparen, houden we dit geld in onze eigen stad en dragen zo bij aan onze eigen economie.
Maar het is ook andersom: voor iedere windturbine die niet in Zwolle gerealiseerd wordt, zullen we de energie tegen een hogere kostprijs van elders moeten halen. Anders gezegd: dan schuiven we de verantwoordelijkheid voor een onafhankelijke en hernieuwbare energievoorziening voor onze kinderen van ons af en onze kinderen betalen daar later de rekening van.
                                           terug naar de vragen 

11: Draaien windturbines op subsidie?
De overheid stimuleert het opwekken van schone energie. Maar diezelfde overheid subsidieert kolencentrales die pellets bijstoken (2 miljard euro in 2016). En ook ondersteunt ze gascentrales die gesloten dreigen te worden. Daarnaast helpt de overheid kerncentrales door hun afval 1000 jaar op te slaan en te bewaken. Tenslotte subsidieert de overheid grote energiegebruikers als de NS en de Tata Steel door een extra lage energiebelasting te heffen. Dus inderdaad: onze overheid stimuleert allerlei vormen van energieopwekking en energiegebruik om ons consumptiepatroon te ondersteunen.
De aanleg van windparken kost veel geld en wordt door subsidies aantrekkelijk voor investeerders. Net zoals enkele jaren geleden ook subsidie op zonnepanelen werd gegeven. Daardoor kwamen er meer zonnepanelen en werd het voor bedrijven interessant om te investeren. Nu is die subsidie op panelen niet meer nodig.
                                           terug naar de vragen

12: Wij willen graag participeren in eventuele windturbines van Blauwvinger Energie. Waar kan ik mij aanmelden?
Omdat we in deze verkenningsfase nog niet weten waar er windturbines precies komen, hoe groot ze worden en van welk merk en type ze zullen zijn, weten we nog te weinig om de opbrengst goed te kunnen inschatten. Op grond van andere projecten kunnen we wel inzicht geven in mogelijke participatiemodellen. We denken aan 3 participatiemodellen:
1. Zwols Windaandeel met financieel voordeel: het eigendom van de windturbine wordt in een coöperatie ondergebracht. De turbine wordt opgedeeld in windaandelen en zolang de voorraad strekt kan een ieder windaandelen kopen. Het kopen van een of meerdere windaandelen leidt tot een jaarlijks rendement. Er wordt gestreefd naar een rendement van minimaal 5%, per jaar.
2. Zwols Windaandeel met goedkopere stroom: per windaandeel wordt er een jaarlijkse hoeveelheid stroom, bijvoorbeeld 500 kWh uitgekeerd. Dit betekent dat op de jaarafrekening een nettobedrag van ongeveer 500 kWh x (€ 0.19 - € 0.12) per windaandeel van de elektriciteitsrekening wordt afgetrokken. Onder de huidige wetgeving is het nog wel verplicht om de energiebelasting te betalen, vandaar de aftrek van € 0.12 per kWh.
3. Echte Zwolse Energie: je kunt ook meedoen door opgewekte stroom te kopen tegen een scherp tarief. Daarmee koop je in Zwolle opgewekte duurzame energie!
Hier kunnen alle Zwolse inwoners, bedrijven en organisaties aan meedoen.
Ben je geïnteresseerd in een of meerdere van de bovenstaande vormen van participatie? Mail ons jouw interesse.

                                            terug naar de vragen 

 

Meer infomatie?

Neem contact op met Blauwvinger Energie:
info@blauwvingerenergie.nl

CONTACT

(038) 422 04 27
info@blauwvingerenergie.nl